Pinjara

Pinjara

Actor :- Harshada Khanvilkar, Ashok Samel, Amit Samel, Mayura Palnde, Kunal Limye, Vilas Mhamankar.

Director :- Ashok Samel

Genre :- Indian Cinema

Year :- 2007
Share Button

You may like to watch this movie:

Aar Aar Aaba Aata Tari Thamba
Tuch Mazi Rani
Are Baap Re Melo
Ghara Baher
Bayakochya Nakalatach
Mumbaicha Dabewala

Leave a Reply